×
Yaygın Eğitim Seminerleri Merkezi

Yaygın eğitim seminerleri çalışmalarında İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisleri hangi yöntemle anlaşılabilir? Kadim ulemanın lubbu'l-ulum (ilimlerin özü) diye nitelediği fıkıh usulü ilminin temel meseleleri nelerdir? Akaide dair meseleler nasıl ele alınmalıdır? g...

İlmi Seminerler
Merkezi
Yönetici Eğitim Programları
Merkezi
Dil Eğitim
Merkezi
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Atölyesi
Sanat
Atölyesi
İktisat
Atölyesi
Medya ve Tasarım
Atölyesi
Aile ve Toplum Araştırmaları
Merkezi