×
  • TEFSİR USÛLÜ
  • HADİS USÛLÜ
  • FIKIH USÛLÜ
  • AKAİD
  • TEFSİR DERSLERİ
  • HADİS DERSLERİ
  • SİYER-İ NEBİ DERSLERİ
  • KUR-AN’I KERİM DERSLERİ

Yaygın eğitim seminerleri çalışmalarında İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Peygamber Efendimizin hadisleri hangi yöntemle anlaşılabilir? Kadim ulemanın lubbu'l-ulum (ilimlerin özü) diye nitelediği fıkıh usulü ilminin temel meseleleri nelerdir? Akaide dair meseleler nasıl ele alınmalıdır? gibi sorular çerçevesinde İslami ilimlere külli bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır. Müslümanlara miras kalan birikimin oluşturduğu metodolojik kalıplardan hareket ederek, teorik birikim zenginleştirici ve üretken bir tarzda aktarılmaya çalışılacaktır. Geçmişin birikimi bugüne aktarılırken, kendi kendini yeniden üretebilme imkanları araştırılacaktır.

Inanıyoruz ki, tarihsel bilinç gelenekle inşa edilir. Gelenek içinde bulunmak ise bilgiyi sınırlamaz, olanaklı kılar. Gelenek geçmişte olan uyumumuzdur. Geçmiş ile olan uyumu yakalamaya çalışmak, teorik birikim ile bağları koparılmış toplumumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönem son derece dinamik bir fikri üretiminin sürekliliğini gerekli kılmaktadır. Böyle bir gerekliliğinin en temel şartı ise Islam düşüncesinin kaynaklarına vukufiyetdir. Kültürel hafızası büyük oranda silinmiş bir toplumun en önemli uğraş alanı, teorik yetersizliği açmak olacaktır. Temel Islam Bilimleri Akademisinde İslami ilimlerin iç bütünlüğünün tutarlılığı ve sürekliliği gözler önüne serilecektir. Böylece Müslümanların kendi kendilerini algılamaları sağlanarak ortak bir şuur halinin oluşması temel hedef olacaktır.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM