×
  • EVLİLİĞE HAZIRLIK EĞİTİMİ
  • AİLE İLETİŞİM BECERİLERİ
  • EV İDARESİ
  • AİLEDE DİSİPLİN VE ROL DAĞILIMI
  • ÇOCUKLARIN BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ
  • ÇOCUKLARDA DEĞERLER EĞİTİMİ
  • AİLEDE ÖFKE VE KONTROLÜ
  • BOŞANMA OLGUSU VE ÇOCUKLARA YANSIMASI

Bir toplumun temelini aileler oluşturur. Aile olmadan milletlerin ayakta kalması mümkün değildir. Bunun içindir ki bir milleti yok etmek isteyenler işe önce aileleri yok etmekle başlarlar. Aile her ne kadar bir toplumun en küçük birimi olarak görülse de işlevsel olarak çok geniş bir kavramdır. Yüce Allah tarafından en güzel şekilde yaratılan ve yeryüzüne gönderilen insan bütün temel değerlerini ailede alarak hayata hazırlık yapar. İnanç, bilgi, sosyalleşme vb. edinimler insana ilk olarak ailede verilir. Çocuk yetiştirmenin çevreye, ülkeye, günümüz dünyasına yapılan yatay etkisi ile gelecek kuşaklara, torunlarımızın torunlarına, geleceğin dünyasına yapılan dikey etkisi söz konusudur. İşte bu yatay ve dikey etkiler düşünüldüğünde ailenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Aile Akademisinde: 
-Eş adaylarında nelere dikkat edilmeli,
-Aile kurulurken bireyler ne kadar bilinçli,
- Evlilik öncesi ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor,
- Eşler arası iletişim sorunları,
-Çocuk Eğitimi ve disiplini nasıl olmalı vb. daha birçok konuda bireyleri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek bu vesileyle de toplumun temelini sağlam tutmak hedeflenmektedir.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM