×
  • İSLAM SANATI
  • YAZARLIK EĞİTİMİ
  • SİNEMA

İman, İslam ve ihsan kavramları bütün içerik ve uzantılann terkibinde yer alan İslam dininin en temel ve özlü/özgün kavramlarıdır. Bir müslümanın bir davranışı dış çizgileri İslam, bu davranışı niçin yaptığı iman, nasıl yaptığı ise ihsan kavramına karşılık gelir. Bu nedenle islamın ihsan boyutunu, Müslüman olmanın ne anlama geldiğini estetik düzeyde bir yansıma olarak görmek mümkündür. İhsan geniş anlamda ele alındığında güzellik, incelik, zarafet, derin kavrayış, yüksek duyarlılık, edepli ve özenli olma yani; teslimiyete dair güzelliğin bütün hal ve hareketlerimizde yansıtılması anlamına gelir. Başka bir ifadeyle İhsan; imanın ahlaki ve estetik düzeyde bir tezahürüdür. İslam medeniyeti bir anlamda İhsan boyutunun çiçeklenmesidir ki bu da büyük ölçüde estetik duyarlılık ve bunun ifadesi olan sanatla ilgili bir konudur.

Estetik uyum demektir. Uyum ise güzellik... İslam medeniyetinin güzellik anlayışını gönlümüze ve gözlerimize sunan İslam Sanatı, Rabbimizin Cemil isminin sanatçının eli ile tezahür etmesinden başka bir şey değildir. Sanatçı ise, eşyada saklı sır olan uyumu içinde yaşadığı çağın dönem, ülke gibi nitelikleri yanında toplumla birlikte kendisini de kuşatan inanç dizgeleri aracılığıyla kavrar. Bu nitelikleri kendi iç dünyasıyla sentezleyip belli amaçlar doğrultusunda eserlerini üretir. Kimi zaman kavramsal kimi zaman sembolik kimi zaman da şekilsel imgelerle yaşamın güzelleşmesine katkı sağlar. Böylece sanat aynı zamanda bir zanaatkar olan sanatçının tekamülünde de çok önemli bir yola dönüşür. Diğer taraftan bir kültürü, bir medeniyeti anlamanın en kısa ve kolay yolu sanattan geçer. Hakikat anlayışının ve bununla sıkı bağlantısı olan Estetik duyarlılığın dışavurumu olarak sanat bu konuda büyük imkanlar sunar. İslam'ın hayat ve hakikat anlayışının, kısaca dünya görüşünün, çeşitli dil biçim ve ifade düzeylerindeki tezahürü olan Islam sanatının da İslam'ı anlamanın en dolaysız yollarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Sanat Atölyesi insanımızı İslam sanatının klasik biçimleriyle buluşturacak. Yine bu atölyede sinema söyleşilerine yer verilecek. Ayrıca yapılacak yazarlık eğitimi faaliyetleri ile yeni fikir işçilerinin ortaya çıkmasına katkı sunulacaktır.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM