×
  • DAVET USULÜ
  • TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN YASALARI
  • YÖNETİCİ EĞİTİM PROGRAMI
  • KUR’AN’DA İNSAN VE TOPLUM PSİKOLOJİSİ
  • HİTABET VE DİKSİYON
  • STRATEJİK YÖNETİM VE ORGANİZASYON
  • STRATEJİ VE TARİH
  • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
  • MEDYA VE İLETİŞİM

Davet, kişinin başkaları için söylediği, ağzından çıkan sözlerin en güzeli, kişinin başkaları için söyleyeceği en hayırlı şeydir. Fussilet Suresi 33. Ayet-i Kerimesinde Rabbimiz "İnsanları Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve ben müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir" diye buyurmaktadır. Allah'a davet insanları Hakka, doğruya ve güzel olana davettir. Davet dünya ve ahirete dair bütün meselelerde İslam dininin iman, ibadet, muamelat ve ahlaki prensiplerini insanlara anlatmak ve tatbikini sağlamaya çalışmaktır. Bir başka ifadeyle davet, dünya ve ahirete dair bütün meselelerde insanlan Allah'ın muradına çağırmaktır. Ayrıca davet, irşat ve vaaz-u nasihatı, tavsiyeyi, talim ve terbiyeyi, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoymayı, iman, tebşiri ve tebliği içine alan şümullü bir mana taşımaktadır. İslam Ümmetinin her yönden gelen tehlikelere karşı sarsılmadan, her türlü şüphe ve töhmeti bertaraf ederek dimdik ayakta durdukları ve metin adımlarla ilerledikleri dönemlerde islam'a davet vazifesi "Farz-ı kifaye" sayılmıştır. Bugün ise bu durum, Allah'a karşı sadık bir Müslüman'ın boynuna borç ve "Farz-ı ayn" dır. Çünkü bu gün dalalet ehli mal, güç, fikir gibi dünya imkernlarını kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve O'nun rızasına ulaşmaktan alıkoymak için seferber olmuştur. Bugün her Müslüman dinini, imanını, İslam'ını korumak ve İslam binasını saran müthiş yangını söndürmek için taşın altına elini koymak mecburiyetindedir. Müslümanlar olarak bizler Allah'a secde etmemiş tek bir kul kalmayıncaya kadar dini insanlara anlatmakla kendimizi görevli bilmekteyiz. 

Bozulmamış bir niyet ve kalple hareket eden davetçi, şahsi menfaatler peşinde koşmaz. İnsanların teveccühünü ve takdirini değil Allah'ın rızasını arar. Davetçinin amacı, insanların cennete girmelerine vesile olmak ve bu süreçte yaptığı faaliyetler sebebiyle de Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. YEPMER’in hayatı topyekun kucaklayan ve insanı her daim teyakkuz halinde tutacak bir içeriğe sahip olmasına özen gösterdik. YEPMER’in bu bölümünde Davet Usulü, Toplumsal Dönüşümün Yasaları gibi genel ve elzem konular ele alınacağı gibi bir davetçinin sahip olması gereken hitabet ve diksiyon gibi şahsi konulara da yer verilecektir. Kur'an'da İnsan ve Toplum Psikolojisi derslerinde göreceğimiz insan ve toplum tipolojileri bizim içersinde yaşadığımız toplumu daha iyi tanımamıza zemin oluşturacak ve daha sahih okumalar yapmamıza imkan tanıyacaktır. YEPMER’de işleyeceğimiz derslerimizde hedefimiz, kişilerin davetçi olma vasfına ulaşmasına vesile olmaktır. Çaba bizden başarı Allah'tandır.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM