×
  • SÖYLEŞİLER
  • SEMİNERLER
  • ÇALIŞTAYLAR
  • KONFERANSLAR
  • PANELLER

İnsanın düşüncesini zenginleştirmek ve gönül dünyasını genişletmek gibi bir temele yaslanan Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği'nin öncelikli hedeflerinden birisi de konunun uzmanları ile muhataplarını bir araya getirerek seviyeli bir tartışma ortamı oluşturmaktır. Bu nedenle seminer, sempozyum, konferans, panel, çalıştay ve söyleşiler biçiminde entelektüel toplantılar gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerde değişik bilim alanlarında ki mümtaz isimler, akademik heyecan ve ilgilerini kaybetmeyen bilim ve sanat talebeleri ile buluşuyor. Düşünce insanlarının buluştuğu ve belirlenen konuların farklı bakış açılan ve yaklaşımlarla derinlemesine tahlil edilerek masaya yatırıldığı bu çalışmalarla, bilim ve sanat geleneğinin şeklinde gerçekleştirilecek olup, bu seminerlerde: ihya ve inşasına önemli katkılar sunmak hedefleniyor. Diğer taraftan, Doğu-Batı seminerleri güz ve bahar dönemleri

• Doğu ve Batının din, felsefe, bilim, sanat, iktisat ve siyaset tarihleri...
• Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat teorileri, sosyal ve siyasal tarih, yerel, bölgesel ve küresel problemler...
• Sinema, edebiyat, şiir, mimarlık, sanat, medya ve iletişim...
• Önemli şahsiyetlerin biyografileri, bu şahsiyetlerin teorik ve pratik düzeyleri...
• Toplumsal problemler, gençlik ve aile konuları ele alınacaktır.

Bu seminerler bilim ve sanat alanında derinleşmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden insana açık olacaktır. Ayrıca seminerlerle beraber, okumalarını ve araştırmalarını devam ettirmek isteyenler için kademe programları, okuma grupları ve akademi çalışmaları da aktif olacak. Bilim, sanat, düşünce yolundaki ilerlemenin ve birlikteliğin başlangıcı sayılan seminerler katılımcılarla tanışma, yakın ilişkiler kurma ve devamında paylaşma süreçleri için önemli bir zemin oluşturuyor.

KAYIT YAPTIRMAK İSTİYORUM