×

Doğu Batı Bilim Sanat Derneği İlsem Tez Sunumları Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Fatma Betül Altıntaş’ın Türkiye Bilimler Akademisi telif eser ödülü alan "Tarihsel Eleştiri Yöntemleri: Tenkidi ve İslami Rivayetlere Uygulanması Sorunu" konulu teziyle devam ediyor.