×

Doğu Batı Bilim Sanat Derneği İlsem Tez Sunumları Dr. Fatih Sancılı'nın "Abbâsîler'de Mezhep-İktidar İlişkileri" konulu teziyle devam ediyor.