×

Doğu-Batı Bilim Sanat Derneği Bahar Dönemi Konferansları Dr. Öğretim üyesi Halil İbrahim DÜZENLİ’nin  "TURGUT CANSEVER İdrak ve İnşâ Kitabı Bağlamında" konulu konferansıyla devam ediyor.